Afrodites första valpkull


4 augusti 2012

far: Golden leafs Morgan

mor: Mefath's Afrodite


24 oktober 2012

Valp 2

Sting

12 oktober 2012

Valp 2

Sting

17 augusti 2012

Valp 1

Första valpen

 

valp 2

Andra valpen

 

alla

Stolt mor med sina valpar

 

6 augusti 2012

Valp 1

Första valpen en kille på 109 gram

 

valp 2

Andra valpen en kille på 130 gram

 

valp 3

Tredje valpen en kille på 86 gram