Mefath's Esme in Twilight

kallad Zally


far: Sverker

mor: Mefath's Idun


21 maj 2010

zally

Zally på SDHKs utställning Borås utställnin ÖKL: very good

29 juni 2012

zally

Zally

21 maj 2010

zally

Zally

Valp bilder